- Røyking er blitt utrendy

I 2003 røykte drøyt 26 prosent av den voksne norske befolkningen daglig, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarende tallet i 2002 var 29.