Bondevik, Valla og Bergesen avlyste lønnsfesten

LO avstår fra høye lønnskrav for å sikre arbeidsplassene, men venter til gjengjeld nye rentekutt. Partene i arbeidslivet er enig om å begrense lønnsveksten i konkurranseutsatt industri i 2003.