Småféinstituttet kan også få fisk

NVHs småféinstitutt i Sandnes kan få undervisningsoppgaver også innen havbruk.