Disiplinærsak mot to advokater etter Tønne-saken

Advokat Thor-Erik Johansen får disiplinærsak mot seg i Advokatforeningen fordi han brakte dokumenter fra advokatfirmaet BA-HR til Økokrim.