- Tøv om sjøforsikring

Sjøforsikringsbransjen kaller det rent tøv når sjefen for slepebåtrederiet Østensjø i Haugesund hevder at forsikringsselskapene presser rederiene til å vente med å be om assistanse til skip i nød.