- Buchardt opptrådte uetisk og rettsstridig

Uenighet om hva som er fakta og hvilke avtaler som ble inngått i forkant av det omstridte eiendomskjøpet før Clarion Hotel ble bygget og solgt, sto sentralt under tredje og siste dag av rettssaken.