– Ungdommens alkoholforbruk er nedslående

Sosialdepartementet la fredag fram den første redegjørelsen om rusmiddelsituasjonen i Norge. Ungdommens alkoholforbruk er ifølge departementet nedslående.