Sak om barne­verns­drap kan bli gjen­opp­tatt etter ny sak­kyndig­rapport

Et barnevernsbarn ble dømt til forvaring for et drap utført i 2014 da hun var 15 år. Nå har statsadvokaten bedt om gjenåpning etter ny sakkyndig-vurdering.

Jenta som i 2014 begikk drap på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker, ble dømt til forvaring.
  • NTB
Publisert: Publisert:

I oktober 2014 ble sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund drept av et barnevernsbarn ved institusjonen Små Enheter i Vollen i Asker. Jenta, som var 15 år på gjerningstidspunktet, ble det første barnet i norsk rettshistorie til å idømmes forvaring. Sakkyndige mente hun var tilregnelig da hun begikk drapet.

Nye sakkyndige mener at jenta var psykotisk allerede som 11-åring, ifølge en rapport TV 2 Nyhetene omtaler.

Både jentas forsvarer og statsadvokaten ber nå om gjenåpning av saken. Dette kan skje allerede om to uker.

– Først og fremst kjenner jeg på stor lettelse over at en dom som jeg hele tiden har ment var uriktig, ser ut til å bli gjenopptatt, sier forsvarer Cecilie Nakstad til kanalen.

Aktor i saken, statsadvokat Erik Førde, sier at de stolte på fagfolkene.

– Etter vårt beste skjønn landet vi på det vi mente var riktig, og domstolene var enige med oss. Nå kan det se ut som både påtalemyndigheten og domstolene har tatt feil i det spørsmålet, sier Førde.

Publisert: