• Stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp) reagerer på statsråd Solveig Hornes respons etter avsløringen av det statlige barnevernets langflytting av flere hundre barnevernsbarn. Scanpix

– Hva er dette for et svar, Solveig Horne?

– Hjerterått, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) om flyttingen av flere hundre utsatte barn langt vekk fra sitt nærmiljø.