Lovendring skal styrke jordvernet

Fylkesmennene skal skjerpe kontrollen med at kommuner ikke er for slepphendte med å bygge ned dyrket jord.