Mer lønn til prester, politi, forskere og professorer