- Økonomistudentene lærer for lite etikk

Få norske økonomihøyskoler har etikk og samfunnsansvar som obligatoriske fag, viser en undersøkelse.