• Leder i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, er blant dem som mener at ærekrenkelse må avkriminaliseres.

Pressekrav: – Ærekrenkelser må avkriminaliseres