– Innvandrerne må ta i et tak

Fem ganger så mange ikke-vestlige innvandrere som i befolkningen ellers får sosialhjelp. Nå er det på tide at innvandrerne skjerper seg, mener kjendisadvokat og Venstre-politiker Abid Q. Raja.