Fikk pasientopplysninger i posten

En kvinne fra Bergen mottok i juni en liste med opplysninger om 53 pasienter ved Haukeland sykehus. Hun ventet egentlig bare et brev med sykmelding fra sykehuset.