Seks siktet for overgrep mot barn i Hedmark

Fire barn under 14 år skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i en bygd i Hedmark. Minst seks personer er siktet i saken.