Vel 18.000 fikk grunnlag for varig opphold i Norge