Ingen streik i byggeindustrien

Det blir ingen streik i byggeindustrien etter at Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund ble enige flere timer på overtid.