De trives så godt i regjeringen

De trives i regjering og med hverandre, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Dessuten har de staket ut en ny politisk kurs på flere områder, ifølge statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF).