...og dette mener partiene om ruspolitikk

Venstre: Alkohol er fortsatt det rusmiddelet som har opphav til flest problemer, slår Venstre fast. Partiet vil satse på forebygging og bygge ut behandlingsplasser hvor rusmisbrukere får plass når de er motiverte. Venstre vil at den narkomane ikke skal straffes for avhengigheten sin, men tilbys behandling. Partiet vil ikke ha statlige begrensninger i åpningstidene for salg og skjenking av alkohol.