- Straffbar handling ikke bevist

Statsadvokaten i Telemark mener det ikke er bevist at det harskjedd noe straffbart i Søviknes-saken. Saken er dermed henlagt.