Lav beredskap på Jåttå

Selv om de er betegnet som Norges fremste bombemål, sitter militæremenn og kvinner med hvilepuls i hovedkvarteret på Jåttå.