Dyre pass, men ingen forbedring

Norske pass økte fra årsskiftet med 200 kroner, mye på grunn avinnføring av maskinlesbare pass. Men fremdeles skrives passene utfor hånd.