• Langt fra alle serveringssteder har gode nok rutiner for å sikre at maten er trygg i følge Mattilsynet. NTB Scanpix

Sju av ti får stryk av Mattilsynet

Sju av ti steder som lager eller serverer av mat, har ikke gode nok rutiner for å sikre at maten er trygg, slår Mattilsynet fast. De nedslående resultatene gjør seg gjeldende over hele landet.