Aktor ber om sju års fengsel for mulla Krekar

Aktor i Borgarting lagmannsrett ber om sju års fengsel for mulla Krekar, som er tiltalt for blant annet oppfordring til terror.