Høyre vil ha uavhengig <br/>vurdering av finanspolitikken

Høyre vil opprette et uavhengig finanspolitisk råd som et korrektiv til Finansdepartementets vurderinger.