Raundalen leder utredning av barnevernet

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se nærmere på det såkalte biologiske prinsipp i barnevernet. Psykolog Magne Raundalen ved Senter for krisepsykologi leder arbeidet.