Jeger skjøt tre elg på 15 sekunder

En elgjeger i Nesseby i Finnmark fikk sitt livs jaktopplevelse da han felte et ungdyr, en kalv og en kvige på under 15 sekunder.