Har kartlagt mannlig prostitusjon i Bergen

Utekontakten i Bergen har for første gang gjennomført en kartlegging av mannlig prostitusjon i byen.