Norske slagpasienter testes

2500 pasienter i Skandinavia skal være med i en ny undersøkelse som skal gi svar på hva som er beste behandling når hjerneslag rammer.