Stort ansvar og tidspress på ungt befal

Det er svært uvanlig at en 25 år gammel fenrik får ansvaret for en så stor og krevende øvelse som ulykkesøvelsen der Stian Engebretsen (21) druknet.