- Reduksjon på 1.000 ansatte i Jernbaneverket

Regjeringen foreslår at store deler av Jernbaneverkets oppgaver skal konkurranseutsettes. Jernbanedirektør Steinar Killi sier det betyr at 1.000 ansatte vil miste jobben de neste seks årene.