Stor uenighet om størrelsen på ulvesonen

Regjeringspartiene står hardt på forslaget om at ulven skal holdes innenfor et langstrakt område øst for Glomma.