Ingen norsk etterforskning etter Irak-drap

Politiet mener det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning i Norge etter drapet på Marita Strøm i Irak.