Krav om strakstiltak for redningshelikoptere i nord