Internettbruken øker

Nordmenn bruker mindre tid på å lese trykte medier, men stadig mertid på elektronisk kommunikasjonsteknologi i hverdagen.