Tøff dragkamp om skatten

Et skattesystem som ikke avviker for mye fra EU-landenes. Likere skatt på arbeid og kapital, samt økt fokus på hvordan fast eiendom beskattes.