Parter i NRK-streiken gikk fra hverandre uten løsning