Utelukker PCB som hovedårsak til testikkelkreft

Forskningsleder Steinar Tretli ved Kreftregisteret utelukker at hovedårsaken til økningen i testikkelkreft er at gravide kvinner spiste forurenset sjømat på 1960-70-tallet.