- Dykkingen ødela livet mitt

Guy Tassier var med som dykker da den første oljen ble funnet i Nordsjøen. Han har bidratt til å skaffe Norge de enorme oljeinntektene. Nå sitter han igjen i borettsleiligheten sin på Eikeberget som et fysisk og psykisk ødelagt menneske.