Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo

Fredag legger Regjeringen frem en helhetlig plan om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. Det dreier seg om flere hundre, erfarer Aftenposten og Aftenbladet.

Venstre, Frp og Høyre ble i fjor enige om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Fredag kommer konklusjonen. (F.v.) André Skjelstad (V), Helge Andre Njåstad (Frp) og Jan Tore Sanner (H).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I løpet av det siste halvåret har Regjeringen vurdert utflytting av en rekke statlige arbeidsplasser. Fredag kommer fasiten om hvem som blir berørt.

– De som ønsker utflytting, kommer til å bli positivt overrasket, sier en sentral kilde.

Ansatte i alt fra NVE til Fredskorpset vil kunne bli berørt

Kompromiss med Venstre

Flytteplanen er en direkte konsekvens av et kompromiss mellom Venstre og regjeringspartiene fra i fjor vår. Venstre støttet da en omlegging av inntektssystemet til kommunene mot et løfte om å få flyttet statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

«Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes, og en plan for dette utarbeides sammen med Venstre. Lokalisering skal særlig vurderes i nye regionsentre, også utenom de store byene», heter det i avtalen som ble inngått.

Planen skulle bli lagt fram før jul, men legges nå fram på overtid.

Dragkamp mellom Venstre og Frp

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) skal ha ønsket å legge frem utflytting av 600 arbeidsplasser, mens Venstre skal ha hatt 1000 som mål.

Hvor mange hundre som blir resultatet, vil ingen kilder si klart i fra om.

Tre alternative steder skal alltid vurderes

Planen vil dreie seg om etablering av nye arbeidsplasser utenfor Oslo og utflytting av en rekke eksisterende.

I førstnevnte kategori er Fornybarfondet (Fornybar AS), som skal etableres i Stavanger, Bergen eller Trondheim. Regjeringens beslutning i den saken er ventet om kort tid.

Regjeringen vil fredag både opplyse om hvilke etater som blir berørt og varsle en del konkrete utflyttingsforslag.

For noen av dem som blir flyttet på, er man fortsatt i en vurderingsfase om hvor de skal flytte hen. Her blir konklusjonene trukket fortløpende.

Les også

Arbeidsplasser i julegave fra Oslo ryker

Les også

Statlige arbeidsplasser til Stavanger

Noe er avklart

Tirsdag fikk ansatte i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Fredskorpset beskjed om at de vil bli berørt.

NVE har i dag rundt 600 ansatte, fordelt på et hovedkontor i Oslo og fem regionkontorer rundt omkring i landet. Ett av dem ligger i Førde.

Venstres stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane, Sveinung Rotevatn opplyser at det skal utredes om tilsynsoppgavene i NVE, som i dag utføres av 50 ansatte, skal fordeles på fem regionkontorer. For Førdes del kan det trolig bli snakk om ti stillinger.

Han bekrefter at alle Fredskorpsets 40 ansatte også vil bli flyttet på, og at Førde er en av tre byer som kan få disse arbeidsplassene, ved siden av Trondheim og Stavanger.

– Vi vi jobbe for at Førde blir valgt, sier Rotevatn.

Kilder opplyser at alt fra Difi til Landbruksdirektoratet er vurdert.

Men noen av forslagene man har drøftet er forkastet.

Hele landbruksforvaltningen skal vurderes under ett. I den forbindelse skal det være snakk om å se på drøyt 130 årsverk hos kommuner, fylkesmenn og Landbruksdirektoratet, med et særlig blikk på mulig lokalisering i Trøndelag.

Ellers kan lov- og rettighetsavdelingen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, deler av Kulturrådet og muligens også lønn- og regnskapsfunksjoner i Statsbygg bli berørt.

Publisert: