Suspenderte kan ikke strykes fra valglistene

Hvis Dag Danielsen lykkes med å oppheve suspensjonen fra Frp og blir nominert til Stortinget, kan han ikke automatisk strykes fra listen selv om en høyere rettsinstans senere slår fast at suspensjonen er gyldig.