Kirken får økte midler

Regjeringen vil tilføre kirken større ressurser enn før. Pengene skal i hovedsak skaffes til veie ved å gi Opplysningsvesenets fond et utvidet finansieringsansvar for kirkelige oppgaver.