Foreslår nytt mellomlager for høyradioaktivt avfall i Norge

Et offentlig utvalg foreslår i en utredning at det bygges et nytt mellomlager for høyradioaktivt avfall i Norge innen 2010. Miljøbevegelsen er mellomfornøyd med utredningen.