Vil ha rett til å bruke makt mot butikktyver

Servicebedriftenes Landsforening vil ha en lovendring som gir handelsstanden og vaktselskaper rett til å bruke makt for å holde på butikktyver inntil de kan overlates til politiet.