Statsdrift mot sykehuskø

Statsdrift av sykehusene er Ap-ledelsens oppskrift for å fjerne sykehuskøene og gi et likeverdig helsetilbud over hele landet. Men Ap-ledelsen vil ikke legge ned fylkeskommunen helt.