Fjellrev fra Asker eller Nordøst-Grønland

Viltforskerne vil redde den norske fjellreven ved å drive avl i Asker, og så sette ut individer i ulike høyfjellsområder. Et annet forslag går ut på å redde arten i Norge ved å innføre dyr fra Nordøst-Grønland.