77 steinalderboplasser registrert ved Svinesund

Aldri før er det blitt funnet så mange steinalderboplasser på ett sted i Norge.