Forsinket kreftdiagnose ga erstatning til over 130 pasienter årlig

I perioden 2009-2013 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i til sammen 680 saker der det har vært svikt i diagnostiseringen av kreft.