Erstatning for Signatur-problemer

NSB vil mest sannsynlig kreve millioner av ADtranz for problemene med Signatur-togene.NSB vil ikke begynne forhandlinger med ADtranz om erstatning før Signatur-togene er på skinner.